Copywrite

A littlestarphoto.hu fenntart minden jogot, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével.

A littlestarphoto.hu oldal tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (fotó, szöveg, grafika, adatszerkezet, struktúra, stb.) internetes vagy bármilyen más jellegű felhasználása,  feldolgozása és értékesítése.

A jogosulatlan felhasználás bűntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A littlestarphoto.hu tulajdonosa követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.